Cynnyrch cynaliadwy ar gyfer y mislif yn syth i dy ddrws
Sustainable period products direct to your door

Pecynau mislif cartref / Period Home Packs

Pecynau mislif cartref / Period Home Packs

Pecynau mislif cartref / Period Home Packs

Pecynau mislif cartref / Period Home Packs

Pecynau mislif cartref / Period Home Packs

Pecynau mislif cartref / Period Home Packs

Pecynau mislif cartref / Period Home Packs

Pecynau mislif cartref / Period Home Packs

Pecynau mislif cartref / Period Home Packs

Pecynau mislif cartref / Period Home Packs

Pecynau mislif cartref / Period Home Packs

Pecynau mislif cartref / Period Home Packs

Pecynau mislif cartref / Period Home Packs

Pecynau mislif cartref / Period Home Packs

Pecynau mislif cartref / Period Home Packs

TAFLADWY
DISPOSABLES

 

Mae ein cynnyrch untro yn ffordd hynod o gyfleus o reoli eich mislif. Mae ein holl gynnyrch untro wedi eu gwneud o ddeunyddiau sy’n amgylcheddol gyfeillgar a sy’n bydradwy

 

Our disposable products are a super convenient way to manage your period. All of our disposable products are made from environmentally-friendly materials that biodegrade

All hey girls Disposable products

EITEMAU Y GELLIR EU HAILDDEFNYDDIO
REUSABLES

Fe all ein cynnyrch y mae modd eu hailddefnyddio – dillad isaf mislif, cwpanau mislif a phadiau y gellir eu hailddefnyddio – bara hyd at 10 mlynedd i chi; gan eich helpu i arbed arian a diogelu’r blaned. Maent wedi eu gwneud o ddeunyddiau cynaliadwy gan gynnwys cotwm organig a bambŵ.

Our reusable products – period pants, period cups and reusable pads – can last you up to 10 years; helping you save money and the planet. They are made from sustainable materials including organic cotton and bamboo.

hey girls reusable products range

We have now reached the maximum number of orders for this project and are currently working to dispatch these. If you have not managed to place an order, please liaise with a member of your schools pastoral team to request products from school direct.

 Rydym bellach wedi cyrraedd y nifer uchaf o archebion ar gyfer y prosiect hwn ac ar hyn o bryd rydym yn gweithio i anfon y rhain. Os nad ydych wedi llwyddo i archebu cynhyrchion, cysylltwch ag aelod o dîm bugeiliol eich ysgolion i ofyn am gynnyrch o'r ysgol yn uniongyrchol.

Sylwer oherwydd y galw mawr gall eich archeb gymryd hyd at 6-8 wythnos i’w brosesu.

Please note due to high demand it can take up to 6-8 weeks for your order to be processed.